Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Obce

Aš, město s nejkratším názvem mezi všemi obcemi v České republice (spolu s obcí Eš), leží v ašském výběžku, v nadmořské výšce 666 metrů, obklopeno ze tří stran Německem.

Dolní Žandov

Dolní Žandov leží v mělké kotlině 5 kilometrů západně od Lázní Kynžvartu, 12 km západně od Mariánských Lázní, 20 km východně od Chebu. Obec leží vedle hlavní silnice I/21 Plzeň – Cheb.

Drmoul

Obec Drmoul (566 m n.m.) se nachází 2 km jihozápadně od Mariánských Lázní, na hlavní silnici I/21 Plzeň – Cheb.

Hazlov

Obec Hazlov se nachází zhruba 10 kilometrů jihovýchodně od Aše a 12 kilometrů severozápadně od Chebu.

Hranice

Město Hranice se rozkládá v nejzápadnějším výběžku České republiky 10 km severně od Aše a založeno bylo pravděpodobně na přelomu 12. a 13. století.

Krásná

Obec Krásná leží severozápadně od Aše, 643 metrů nad mořem.

Křižovatka

Obecní úřad Křižovatka zajišťuje správu nad katastrálním územím Křižovatka, Nová Ves a Mlýnek.

Lázně Kynžvart

Město Lázně Kynžvart leží na jihozápadním úpatí Slavkovského lesa, který je chráněnou krajinou oblastí s unikátní přírodou a přírodními podmínkami.

Libá

Obec Libá se nachází v malebném údolí Libského potoka 12 km severozápadně od města Chebu.

Lipová

Vyvýšenina, na níž leží vesnice Lipová, byla ještě okolo roku 1770 plání a majetkem knížete Metternicha z Kynžvartu.

Luby

Historie města Luby do roku 1945 Bývalý Schönbach, dnešní Luby, leží na území, o kterém se v období prvního osídlení mluvilo jako o „okolním lese“ nebo o „lubském újezdu“.

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně jsou druhými největšími českými lázněmi, s velkým bohatstvím minerálních pramenů.

Milhostov

Obec Milhostov se rozkládá asi jedenáct kilometrů severovýchodně od Chebu v nadmořské výšce 441 m.

Milíkov

Obec Milíkov leží v údolí Lipoltovského potoka na západním úpatí Slavkovského lesa.

Nebanice

Nedaleko hranic s Německou spolkovou republikou leží obec Nebanice, o které jsou zachovány písemné záznamy již ze 13. století.

Nový Kostel

Nový Kostel byl založen v 17. století. Svůj název „Nový Kostel“ získal zajímavým způsobem.

Odrava

Všech pět obcí spadající pod obec Odrava jsou malé s vesnickým rázem.

Okrouhlá

Ves Okrouhlá leží východně od Chebu.

Plesná

Město Plesná leží v těsném sousedství saského města Bad Brambach.

Podhradí

Obec je položena v Ašském výběžku, v údolí Ašského potoka směrem k hranici se sousedním Německem v nadmořské výšce 562 m. n. m.

Pomezí nad Ohří

Obec Pomezí nad Ohří patří mezi nejzápadnější obce ČR.

Poustka

Obec Poustka a k ní náležející ves Ostroh leží asi 5 km od Františkových Lázní.

Skalná

Město Skalná vzniklo pod starým románským hradem Vildštejn a rozkládá se na údolních březích potoka Sázek.

Stará Voda

Správní území obce Stará Voda tvoří vlastní obec Stará Voda s osadou Jedlová s částmi Sekerské Chalupy a Vysoká.

Trstěnice

Obec Trstěnice leží na hlavní silnici č. 21 spojující města Cheb a Plzeň, vzdušnou čarou 4 km jihozápadně od Mariánských Lázní, v rovinatém terénu v nadmořské výšce 550 metrů.

Třebeň

O této starobylé vsi na Chebsku jsou první zprávy z roku 1208.

Tři Sekery

Mezi Zadním Chodovem a Starou Vodou se rozprostíral ještě ve 14.-15. století hluboký hvozd (třebaže s jinou skladbou dřevin než dnes), nazývaný Tachovský les.

Tuřany

Malá osada v údolí Lipoltovského potoka při jeho soutoku s potokem Štibořským leží téměř „na konci světa“, ztracená uprostřed stromů.

Valy

Venkovské osídlení a celý venkovský prostor mají nezastupitelný společenský, kulturní, ekologický a hospodářský význam.

Velká Hleďsebe

Nejstarší písemná zpráva o vsi je z roku 1587

Velký Luh

Naše obec Velký Luh existovala jako samostatná obec od roku 1877 do roku 1960, kdy byla připojena k obci Křižovatka.

Vlkovice

První písemná zmínka 23. 5. 1273

Vojtanov

První zmínka o Vojtanovu je z roku 1299, kdy byla tehdy největší vsí na Chebsku.