Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Partnerství a spolupráce na projektech obce Krásná

MAS 21, o.p.s. má uzavřenu partnerskou smlouvu s obcí Krásná a na jejím základě spolupracuje s obcí na realizaci projektu:

Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná

  • NÁZEV PROJEKTU: Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná
  • REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.09/2.2.00/70.01090
  • REALIZÁTOR: Obec Krásná
  • POSKYTOVATEL DOTACE: ROP NUTS II Severozápad
  • PRIORITNÍ OSA: 2. Integrovaná podpora místního rozvoje
  • OBLAST PODPORY: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
  • CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 8 659 496, 21 Kč
  • DOTACE Z ROZPOČTU RRSZ (ze strukturálního fondu ERDF): 7 067 853,70 Kč
  • TERMÍN REALIZACE: 12. 05. 2014 – 31. 7. 2015

Popis projektu

Projekt komplexně řeší centrální část obce Krásná s přihlédnutím k širším vztahům obce. Jedná se o revitalizaci centra obce, kde má být vybudována shromažďovací plocha pro konání obecních a jiných kulturních akcí. Dále je řešen prostor před obecním úřadem a mezi ním a samoobsluhou. Součástí návrhu je také hlavní komunikace obce s parkovištěm. V první etapě byla již realizována oddychová část s parkem pro trávení volného času v přírodním prostředí.

Partnery projektu jsou  Město Hranice, MAS 21, o.p.s. a Sdružení Ašsko.

Více informací na: http://www.obeckrasna.cz
 

Loga
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu