Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Výzvy 2023

8. Výzva PRV

SZIF průběžně schvaluje Žádosti o dotaci z 8. Výzvy PRV MAS 21. Gratulujeme!

Schválené Žádosti o dotaci k 18. 1. 2024

Schválené Žádosti o dotaci k 7. 2. 2024

 

Seznam vybraných projektů v rámci 8. Výzvy PRV (63.24 kB)

Seznam příjatých Žádostí o dotaci v rámci 8. Výzvy PRV (568.32 kB)

Dne 28. 8. 2023 v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) vyhlašuje MAS 21, o. p. s. 8. Výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím Portálu farmáře v termínu 15. 9. - 2. 10. 2023.

Veškeré důležité informace a termíny jsou součástí textu Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

8. Výzva PRV (530.52 kB)

Vyhlášená Fiche

Ve Fichi jsou uvedena preferenční kritéria, podle kterých budou projekty hodnoceny. Pro získání podpory musí projekt dosáhnout požadovaného minimálního počtu bodů a zároveň se vejít do finanční alokace Fiche určené Výzvou.

7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (852.32 kB)

Počet obyvatel v obcích MAS 21 v roce 2019 (184.44 kB)

Příloha Žádosti o podporu

Pro splnění kritéria přijatelnosti, že výdaje jsou způsobilé pro podporu, je-li projekt proveden v souladu se strategickým dokumentem obce nebo venkovské oblasti, je nutné doložit potvrzené Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce.

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (872 kB)

Směrnice a Pravidla upravující proces administrace, schvalování a realizace projektu

Proces administrace a způsob výběru projektů na MAS je popsán ve Směrnici č. 7/2017, proces registrace, administrace, schválení na SZIF a stejně tak podmínky realizace a proplacení projektu jsou popsány v Pravidlech pro žadatele (Pravidla 19.2.1.).

Směrnice 7/2017 (1.49 MB)

Směrnice pro vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020 (Programový rámec PRV)

Pravidla pro žadatele_19. 2. 1. (1.94 MB)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Veřejné zakázky

Vzor tabulky cenového marketingu (160.19 kB)

Příručka pro zadávání veřejných zakázek (459.77 kB)

Cenový marketing - časté chyby a příklady dobré praxe (429.06 kB)

Tisková zpráva - Důležitá informace pro obce - výklad podmínky v Příručce pro zadávání veřejných zakázek k personální propojenosti v rámci cenového marketingu (302.46 kB)

Přehled dokumentů z výběrového řízení, které je nutné doložit ke kontrole na SZIF (632.07 kB)

Portál farmáře

Pro správnou funkci PDF formulářů je nutné mít nainstalovaný Acrobat Reader verze 10 a vyšší.

Registrace nového žadatele - https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

Nastavení Portálu farmáře k zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře - Zasílání emailových zpráv (275.53 kB)

Kroky Žádosti o dotaci

1. Postup Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF (1.85 MB)

2. Doložení příloh k Žádosti o dotaci po výběrovém řízení (579.64 kB)

3. Doložení Žádosti o dotace po výzvě SZIF k odstranění nedostatků (840.58 kB)

Další užitečné dokumenty a odkazy

Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (1.51 MB)

 

Dotazy a konzultace:
Olga Blašková
tel.: +420 703 472 060
e-mail: blaskova@mas21.cz