Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Programový rámec IROP


V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 (SCLLD) je možno předkládat projekty do programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu. Výzvy MAS 21 k předkládání žádostí o podporu budou v souladu se zaměřením  těchto opatření SCLLD:

  • 1.1 Kulturní dědictví, s vazbou na SC IROP 3. 1 Zefektivnění prezentace , posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • 1.2 Vzdělávání, s vazbou na SC IROP 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • 1.3 Kvalitní sociální služby, s vazbou na SC IROP 2. 1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
  • 1.4 Sociální bydlení, s vazbou na SC IROP 2. 1. Zvýšení kvality s dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
  • 1.5 Bezpečná doprava, s vazbou na SC IROP 1. 2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
  • 1.6 Sociální podnikání, s vazbou na SC IROP 2. 2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci IROP v SCLLD MAS 21.

Programový rámec IROP

SCLLD MAS 21

text_strategie_MAS21_FINÁLNÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,72 MB

Harmonogramy

Harmonogram výzev MAS 21 z IROP pro rok 2017

IROP_Harmonogram_vyzev_MAS_21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,86 kB

Harmonogram výzev MAS 21 z IROP pro rok 2018

IROP_Harmonogram_vyzev_MAS_21_2018_AKT-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,09 kB

Harmonogram výzev MAS 21 z IROP pro rok 2019

IROP_Harmonogram_vyzev_MAS_21_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 204,65 kB

Harmonogram výzev MAS 21 z IROP pro rok 2020

IROP_Harmonogram_vyzev_MAS_21_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,7 kB

Seznamy přijatých žádostí o dotaci

Přijaté žádosti o dotaci v 1. výzvě MAS 21-IROP-Bezpečná doprava – I.

seznam_prijaty_zadosti_bezpecna_doprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,06 kB

Přijaté žádosti o dotaci v 3. výzvě MAS 21-IROP-Kvalitní sociální služby – I.

seznam_prijaty_zadosti_soc_sluzby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,58 kB

Přijaté žádosti o dotaci ve 4. výzvě MAS 21-IROP-Kulturní dědictví – I.

seznam_prijaty_zadosti_kultur_dedictvi-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,72 kB