Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Podhradí

Obec je položena v Ašském výběžku, v údolí Ašského potoka směrem k hranici se sousedním Německem v nadmořské výšce 562 m. n. m.

Nejbližším větším městem je na saské straně Bad Elster, který je vzdálen cca 7 km . Na bavorské straně je to město Selb, které je vzdáleno 12 km. Od 18. až téměř do konce 20. století bylo Podhradí, po Aši a Hranicích, třetím největším střediskem textilní výroby v tomto regionu. V současné době žije v obci něco kolem 200 obyvatel.

Historie: 1288 – první zmínka o obci konec 19. století – v Podhradí žilo v 257 domech 2 108 obyvatel 1945 – obec Neuberg dostala český název Podhradí 1.1.1975 – Podhradí a obce Kopaniny s Doubravou byly připojeny k Aši od roku 1990 – samostatná obec

Atraktivity v obci

Hrad:

stával na skalnatém ostrohu nad Ašským potokem, dodnes je zachována kulatá věž – hláska, původně vysoká kolem 30 metrů. Dnes je věž vysoká kolem 22 metrů, obvod věže činí 19,2 metrů a skála, na které věž najdeme, je 29,5 metrů vysoká. Ze zbývajících částí hradu se dochovaly jen základy obdélného stavení a zbytky sklepů. Hrad založili ve 13.století švábští Neubergové, odedávna proslulí jako loupeživí rytíři, po nich dostal hrad taky své jméno – Neuberg. Za panování Karla IV. byl hrad rozbořen. Hrad samotný přestal být obýván po roce 1610, kdy podlehl velkému požáru

Zámek:

po zničení hradu došlo k postupnému vybudování tří zámků- Horního, Dolního a Nového. Z Horního zámku je zachována pouze přední část zdiva s okny, kde další úpravou došlo ke zpřístupnění bývalé stáje pro koně, kde jsou zachovány původní žlaby. Dolní a Nový zámek byl v letech 1965-66 zbořen a odstraněn

Evangelický kostel Dobrého pastýře:

významná církevní památka z roku 1682. Kostel byl vybudován na původních základech vyhořelého pozdně gotického kostela z let 1470-1490, postaveného Jindřichem Zedtwitzem. Barokní interiér je vzácnou řezbářskou prací Johana Šimona Zeitlera z blízké Doubravy, ve slohu ašského evangelického baroka. Bývá považován za nejstarší evangelický kostel na území tehdejšího Rakouska – Uherska a patří mezí významné památky lidového umění. Při budování interiéru, prý nebyl použit jediný hřebík, vše spojují dřevěné kolíky a čepy

Smírčí kříže:

v obci jsou zachovány dva kříže

Odkaz

Obec Podhradí: http://www.oupodhradi.cz
 

Karlovarský krajProjekt se realizuje s podporou Karlovarského kraje,
www.kr-karlovarsky.cz

Datum vložení: 26. 4. 2023 13:25