Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Trstěnice

Obec Trstěnice leží na hlavní silnici č. 21 spojující města Cheb a Plzeň, vzdušnou čarou 4 km jihozápadně od Mariánských Lázní, v rovinatém terénu v nadmořské výšce 550 metrů.

První písemně doložená zmínka o obci pochází z roku 1367. Celá trstěnická farnost, kterou tvořilo několik dnešních obcí (Malá a Velká Hleďsebe, Drmoul, Horní Ves, Skelná Huť, Tachovská Huť, Tři Sekery) a dnes již neexistující vesnice Panský Vrch, patřila do majetku kláštera Teplá. K obci Trstěnice patřila i dvě polesí: Mnišský les a polesí Rosenkranz spolu s rybníky Zaječím, Senným a Kravským o rozloze 11, 13 a 14 hektarů. Obec ležela na staré císařské silnici a to jí přineslo řadu požárů a epidemií souvisejících s častými průchody vojsk, zejména ve středověku. Navzdory tomu se ale stále rozrůstala. V roce 1788 zde bylo 69 stavení, v roce 1895 už 84 domů a kolem 500 obyvatel. Největší pokles obyvatelstva nastal po skončení druhé světové války, v důsledku odchodu občanů německé národnosti, kteří byli nahrazeni částečně Čechy, vracejícími se z nucených prací z Německa a částečně českými dosídlenci z jižních Čech, převážně ze Strakonicka. Dnes má obec Trstěnice spolu s osadou Horní Ves kolem 350 obyvatel.

Dominantou obce je farní kostel sv. Víta, jehož nejstarší část – sakristie – je odhadována na počátek 13. století. Původní kaple se zvonicí byla postupně přestavována až do dnešní podoby: pozdní baroko s rokokovým interiérem bohatě zdobeným nástěnnými malbami.

Roku 1877 u lesa Rosenkranz, asi 1 km jihovýchodně od vesnice, nechal chodovoplánský pán postavit lovecký zámeček zvaný Berchen-Bogen s interiérem vyzdobeným mnoha loveckými trofejemi a lustry z paroží.

Odkaz

Obec Trstěnice: https://obectrstenice.cz
 

Karlovarský krajProjekt se realizuje s podporou Karlovarského kraje,
www.kr-karlovarsky.cz

Datum vložení: 26. 4. 2023 13:51