Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Hazlov

Obec Hazlov se nachází zhruba 10 kilometrů jihovýchodně od Aše a 12 kilometrů severozápadně od Chebu.

Obec byla založena v údolí Hazlovského potoka v první polovině 12.století, v nadmořské výšce 550 metrů. Obec je známa především svým nalezištěm egeranu a v roce 2008 zde žilo 1 665 obyvatel. Hazlov má starou průmyslovou tradici. Již v roce 1553 byl založen nejstarší pivovar v celé oblasti. V 18. století zde pracovala železná huť a v roce 1822 vznikla v obci přádelna bavlny poháněná parním strojem a vodním kolem, později byla přestavěna na tkalcovnu a barvírnu, která roku 1911 vyhořela a na jejím místě vznikly nové objekty. Posledním majitelem tzv. „Hazlovského zboží“ až do roku 1945 byl Friedrich Helmfeld. Obec Hazlov leží na křižovatce několika turistických tras.

Historie: 1224 – první zmínka o Hazlovu, kdy se připomíná Bedřich z Hazlova, majitel a zakladatel zdejšího hradu 1307 – při místním kostelu zřízena první farnost na Chebsku 1553 – založení nejstaršího pivovaru v Ašské oblasti

Atraktivity v obci

Chráněný přírodní výtvor „U cihelny „: naleziště vesuvianu-egeranu, který byl poprvé popsán J. W. Goethem a pojmenován dle Chebu (Eger). Toto naleziště je svého druhu jediné v celé Evropě

Hrad: strážil důležitou obchodní cestu z Chebska přes Ašsko do středního Německa. Později byl hrad přebudován na tvrz a v 17. století byla tvrz přebudována na barokní zámek, který je dodnes zachován a chystá se jeho rekonstrukce

Kostel Povýšení svatého Kříže: roku 1307 zde byla zřízena první farnost na Chebsku a na věž byl zavěšen první a nejstarší zvon. Vnitřní zařízení pochází z konce 17. století. Nejcennější je soubor obrazů z konce 17. století s výjevy ze života Krista. Kostel je dominantou zámeckého areálu

Ves Polná: hrázděnný dům, jehož štít zdobí obraz

Boží muka: z roku 1833 s motivem Nejsvětější Trojice na velkém medailonu, který je postaven na profilovém sloupku s římsou

Obec Skalka: rozkládá se 3 km severně od Hazlova na úpatí Goethova vrchu. Popularita blízkého křemenného valu, proslaveného častými návštěvami básníka J.W. Goetha, přivedla do Skalky mnoho turistů

Kamenné smírčí kříže: nacházejí se na loukách v okolí obce

Golfový areál: patří k nejkvalitnějším v Evropě a nachází se v těsné blízkosti obce

Odkaz

Obec Hazlov: https://www.obechazlov.cz
 

Karlovarský krajProjekt se realizuje s podporou Karlovarského kraje,
www.kr-karlovarsky.cz

Datum vložení: 26. 4. 2023 13:55