Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Milhostov

Obec Milhostov se rozkládá asi jedenáct kilometrů severovýchodně od Chebu v nadmořské výšce 441 m.

Obec vznikla pravděpodobně před rokem 1181. V historii Chebska je Milhostov znám z roku 1300 pod jménem Miloz a od roku 1306 Miloce. V polovině 14. století byl Milhostov rozdělen na 24 hospodářství a byl poddaný až do roku 1848 městu Cheb.

Okolo roku 1580 se objevila první zmínka o škole. Byla to dřevěná budova, která však nebyla vystavěna pro školu, nýbrž byla farou. Stará fara s kostelem vyhořely při nájezdech husitů na Chebsko. Roku 1861 byl tento starý dům zbourán a na jeho místě byla postavena nová škola.

Do odsunu Němců,v roce 1946, zde žilo 600 obyvatel.

V současnosti žije v obci 344 obyvatel. Do katastrální ho území patří obce Hluboká,Dolní Částkov, Vackovec, Děvín a Doubrava.

Atraktivity v obci

Kostel sv. Mikuláše

Dominantou obce je původně gotický kostel sv. Mikuláše z roku 1306. Kostel zaujme svých pevnostním vzhledem. Ve středověku byl využíván jako panské sídlo. V 17. století byl barokně přestavěn a ještě v 18. století upravován. Kostel je jednolodní stavbou s věží nad presbytářem sklenutým křížovou žebrovou klenbou. Portál vchodu do sakristie je sedlový raně gotický. Zařízení je vesměs barokní, nejstarší částí je kamenná křtitelnice ze 13. století. Pod omítkou se zřejmě skrývají renesanční malby a fresky jsou i na klenbě presbytáře.

Smírčí kříže

V Milhostově se nachází pět kamenných křížů. První tři jsou usazeny u hřbitovní zdi před kostelem sv. Mikuláše hned u hlavní silnice vedoucí na náves. Další dva kříže nalezneme za vsí u silniční křižovatky.

Vývěry minerální vody

Bublák – vývěry u Vackovce se nachází asi 300 m pod obcí Vackovec v prostoru březového a olšového hájku v údolní nivě potoka Plesná. Jedná se o mohutné výrony oxidu uhličitého do povrchových vod. Většina výronů se nachází v rozlehlých kotlinovitých studnách o rozměrech několika metrů čtverečních. Celkem bylo lokalizováno 12 samostatných vývěrů. Tato lokalita má nejvydatnější přírodní výrony CO2 v chebské pánvi.

Děvín – Pramen zachycený betonovou skruží se nachází v přírodní památce Děvín. Vývěr minerálního pramene není v současné době nijak využíván vzhledem k odlehlosti od silničních komunikací a turistických tras.

Kyselka u Hluboké a Dolního Částkova – vývěr se nachází v nivě bezejmenného levostranného drobného vodního toku pod Dolním Částkovem.

Odkaz

Obec Milhostov: https://www.milhostov.cz
 

Karlovarský krajProjekt se realizuje s podporou Karlovarského kraje,
www.kr-karlovarsky.cz

Datum vložení: 26. 4. 2023 12:59