Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Kraj živých vod

Tento projekt byl realizován ve spolupráci s MAS Náš Region, o. s. na základě schválené Žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV), Osy IV. LEADER, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce. Projekt byl zaměřen na revitalizaci kulturního dědictví a na rozvoj cestovního ruchu regionu. Nosným tématem byla „voda“.

Cíl a výsledek projektu:

  1. Vypracování:
    – Soupisů , map a studií kyselek a pramenů na území MAS 21
    – Historického průzkumu vodních zařízení a vodních systémů na území mikroregionu Mariánskolázeňsko
    – Projektových dokumentací, které budou podkladem k následným úpravám vybraných pramenů a jejich zpřístupnění
    – Publikace „KRAJEM ŽIVÝCH VOD“
  2. Revitalizace kašen v obci Dolní Žandov a v Lázních Kynžvartu

Rekapitulace:
Celkové výdaje projektu: 3 320 758 Kč
Dotace: 3 023 728 Kč
Vlastní podíl: 297 030 Kč

Termín realizace: 2010 – 2011

Fotogalerie kašen