Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

3. výzva (26. 4. – 23. 5. 2011)

Dosavadní výsledky schvalovacího procesu

  • Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 19. 10. 2011 seznam schválených žádostí o dotaci podaných v rámci 13. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV. 1. 2. – Realizace místní rozvojové strategie.
  • Dne 15. 6 .2011 proběhlo jednání výběrové komise, na němž byly hodnoceny projekty, podané v rámci 3. výzvy SPL. Následně programový výbor na doporučení výběrové komise schválil seznam seznam schválených žádostívybraných žádostí (364.78 kB), které budou předány k zaregistrování na RO SZIF v Ústí nad Labem.
  • Veřejné slyšení žadatelů (61 kB), jejichž projekty úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS, se uskuteční 15. 6. 2011 v 10.00 hod. v Přísálí Kulturního domu v Dolním Žandově.
  • Seznam přijatých žádostí (298.11 kB) ve 3. výzvě.
  • Dne 12. 4. 2011 byla Centrálním pracovištěm Státního zemědělského intervenčního fondu schválena 3. výzva SPL v rámci 13. kola příjmu žádostí PRV.

Informace k 3. výzvě

V rámci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 vyhlašuje MAS 21, o.p.s. výzvu k předkládání žádostí o dotace pro Fiche č. 2 a č. 3 . Bližší informace jsou uvedeny v úplném znění textu výzvy a v dalších souvisejících dokumentech. Zájemcům doporučujeme sjednat si individuální konzultace.

Pro žadatele:

Dokumenty k jednotlivým Fichím:

Další dokumenty:

UPOZORNĚNÍ: Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 9 nebo vyšší. Lze jej stáhnout na adobe.com.

Prezentace ze semináře (535.22 kB). (zveřejněno 14. 4. 2011).

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k připravované 3. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 se bude konat 12. 4. 2011 od 14:00 hod. v obci Křižovatka v sále Kulturního domu. Pozvánka je ke stažení zde (81.5 kB) (zveřejněno 1. 4. 2011).