Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Příprava SCLLD

V souvislosti s přípravou na následné programovací období EU připravuje naše místní akční skupina Integrovanou strategii rozvoje území pro období 2014 – 2020 (ISRÚ). V této sekci budete moci sledovat aktuální informace o přípravách tohoto dokumentu, na kterém se můžete podílet i Vy.

Součástí přípravy strategie bylo také dotazníkové šetření, jehož výsledky nám pomohly ke zjištění názoru místních obyvatel na současnou situaci v obci (městě), ve které žijí a jejich námětů na budoucí rozvoj obce (města).  Děkujeme všem, kteří vyslovili svůj názor a aktivně se zapojili.

Výsledky zpracování dotazníkového šetření (1.22 MB)

Příprava SCLLD byla realizována za podpory Karlovarského kraje

Karlovarský kraj

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020

Datum: 23. 11. 2015

Finální verzi strategie naleznete na: Informace o projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21, č.: CLLD_15_01_088

Fotogalerie z jednání Pléna 19. 11. 2015

Jednání Pléna ke schválení strategie

Datum: 2. 11. 2015

Dne 19. 11. 2015 se uskuteční v Městském kulturním středisku v Plesné veřejné jednání Pléna MAS 21. Kromě jiného bude na programu představení a schvalování Strategie komunitně místního rozvoje MAS 21 pro období 2014+.

Pracovní verze strategie k připomínkování před schválením nejvyšším orgánem (Plénem)

Datum: 1. 1. 2015

V minulých letech probíhala intenzívní příprava plánovacího období 2014 – 2020.

Fotogalerie z konference 29. 5. 2014

Konference pracovních skupin a veřejnosti ke tvorbě ISRÚ – 29. 5. 2014

Datum: 30. 5. 2014

Konference je dalším z řady diskuzních setkání, jehož cílem je zjistit potřeby a problémy našeho regionu.

Pracovní verze strategie

Datum: 1. 1. 2014

V rámci projektu OPTP (reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00224) byla zpracována pracovní verze strategie pro území MAS 21, o. p. s. Tuto pracovní verzi strategie je možno připomínkovat do 17. 9. 2014 na e-mail: klusakova@mas21.cz.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“

Pracovní skupina „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“

Datum: 4. 2. 2013

Jednání pracovní skupiny „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“ se uskuteční dne 28. 3. 2013, od 10,00 hod. v zasedací místnosti MÚ Lázně Kynžvart – 1.patro. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu, jsou srdečně zváni.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Infrastruktura“

Pracovní skupina „Infrastruktura“

Datum: 4. 2. 2013

Jednání pracovní skupiny „Infrastruktura“ se uskuteční dne 26. 3. 2013, od 10,00 hod. v knihovně na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu, jsou srdečně zváni.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Občanská vybavenost“

Pracovní skupina „Občanská vybavenost“

Datum: 4. 2. 2013

Jednání pracovní skupiny „Občanská vybavenost“ se uskuteční dne 19. 3. 2013, od 9,00 hod. v přísálí Kulturního domu v Dolním Žandově. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu, jsou srdečně zváni.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“

Pracovní skupina „Cestovní ruch“

Datum: 4. 2. 2013

Jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ se uskuteční dne 12. 3. 2013, od 10,00 hod. na Obecním úřadě v Poustce. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu, jsou srdečně zváni.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Spolupráce, komunikace“

Pracovní skupina „Spolupráce, komunikace“

Datum: 4. 2. 2013

Jednání pracovní skupiny „Spolupráce, komunikace“ se uskuteční dne 7. 3. 2013, od 10,00 hod. v Kulturním domě v Křižovatce. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu, jsou srdečně zváni.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Příroda a krajina“

Jednání pracovních skupin ustanovených na veřejném jednání 29. 1. 2013

Datum: 29. 1. 2013

Pracovní skupina „Příroda a krajina“

Fotogalerie z veřejného jednání dne 29. 1. 2013

Veřejné projednávání ISRÚ – 29. 1. 2013

Datum: 29. 1. 2013

Jsou pro Vás pojmy ISRÚ, strategie, problémové oblasti a jejich řešení neznámé a nebo zajímavé, máte zájem o budoucí rozvoj našeho regionu, zapojte se do přípravy strategie a přijďte na veřejné projednávání ISRÚ, které se bude konat dne 29. 1. 2013 od 10, 00 hod. na MÚ Lázně Kynžvart.