Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Partnerstvi a spolupráce na projektech Svazku obcí Kamenné Vrchy

MAS 21, o.p.s. má uzavřenu partnerskou smlouvu se Svazkem obcí Kamenné vrchy a na jejím základě spolupracuje s mikroregionem na realizaci projektu:

Projektová příprava mikroregionu Kamenné Vrchy

  • NÁZEV PROJEKTU: Projektová příprava mikroregionu Kamenné Vrchy
  • REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.09/2.1.00/30.00756
  • ŽADATEL: Svazek obcí Kamenné Vrchy
  • POSKYTOVATEL DOTACE: ROP NUTS II Severozápad
  • OBLAST PODPORY: 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
  • OBDOBÍ REALIZACE: 05/2011 – 05/2013

Popis projektu

Obsahem projektu je budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvětu veřejnosti na území dobrovolného svazku obcí Kamenné Vrchy. Projekt je zaměřen zejména na přípravu technických dokumentací, studií a jiných dokumentací pro následnou realizaci rozvojových projektů. Projekt si klade za cíl zvyšovat aktivitu místních aktérů a obyvatel a působit na informovanost a osvětu veřejnosti. Zvyšovat zapojení veřejnosti do podpory místního rozvoje prostřednictvím kulatých stolů a práce s veřejností za účelem vyhodnocení místních potřeb a definice střednědobých i dlouhodobých cílů a záměrů. V návaznosti na kulaté stoly, konference a diskuse s místními subjekty bude vypracována rozvojová strategie mikroregionu sloužící pro další rozvoj. Cílem strategie je zacílit a koncentrovat úsilí a zdroje na vybraná témata, cíle a opatření, které mají největší potenciál vést k potřebným dopadům pro rozvoj mikroregionu. Projekt se dále zaměřuje na vytvoření Strategické rozvojové studie Svazku obcí Kamenné Vrchy a s ní související aktivity, tj. pořádání kulatých stolů, diskusí a konferencí. MAS 21, o. p. s. jako partner podporuje realizaci projektu ve všech jeho fázích, zejména v oblasti propagace.

Spolufinancováno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Podporování z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem“.

Tiskové zprávy projektu

Workshopy, semináře

  • Dne 18. 9. 2012 se v rámci projektu Projektová příprava mikroregionu Kamenné Vrchy uskuteční seminář „Životní prostředí na úrovni obcí“. Pozvánka (183.82 kB).
  • Dne 16. 1. 2013 se uskuteční v rámci projektu Projektová příprava mikroregionu Kamenné Vrchy workshop s názvem „Propagace a rozvoj cestovního ruchu na území Svazku obcí Kamenné Vrchy“. Pozvánka (508.89 kB).

Loga
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu