Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Podpora činnosti MAS 21 – II.

Loga

Název projektu: Podpora činnosti MAS 21 – II.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008913

Projekt „Podpora činnosti MAS 21 – pokračování“ je realizován za účelem implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 (SCLLD MAS 21) na období 2014 – 2020, která byla zpracována a projednávána s místní komunitou za účelem zvýšení kvality života ve venkovském prostoru v regionu MAS 21. Projekt zajistí financování provozních a animačních nákladů MAS 21, spojených s realizací a naplňováním SCLLD MAS 21 v období 2019 – 2023.

Cílem projektu je zajistit kvalitní realizaci, monitorování a evaluaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21.

Projekt je realizován z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, v rámci výzvy č. 6 Přípravné a provozní činnosti, provozní a animační činnosti MAS.