Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Přihláška k partnerství


Chcete se podílet na rozvoji regionu, máte sídlo nebo provozovnu a nebo jakkoliv působíte na území MAS 21 a máte zájem stát se naším partnerem? Vyplňte, prosím, přihlášku a kontaktujte nás.

Podmínky pro přistoupení partnera do MAS 21, viz také Statut společnosti MAS 21, o. p. s., včetně práv a povinností:

 1. O přijetí partnera rozhoduje na základě písemné přihlášky programový výbor. Přihláška obsahuje základní identifikační údaje a také označení příslušnosti partnera k zájmové skupině podle jeho převažující činnosti. Partneři MAS uzavírají Ramcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci se Společností.
 2. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS 21 trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu a musí prokazatelně na daném území působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS).
 3. Práva a povinnosti partnera MAS:
  – Písemně jmenuje svého zástupce, který bude jednat jeho jménem v orgánech MAS, neučiní-li tak zastupuje jej člen jeho statutárního orgánu.
  – Zástupce partnera má právo účastnit se jednání Pléna, případně se nechat na tomto jednání zastoupit dalším zástupcem.
  – Zástupce partnera má právo volit a být volen do orgánů MAS 21.
  – Partner má za stanovených podmínek právo využívat služeb poskytovaných Společností.
  – Partner se podílí na budování místního partnerství a řídí se pravidly MAS 21 stanovenými v tomto Statutu.
 4. Další práva a povinnosti partnera MAS upravuje Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci.

Přihláška ke stažení

Prihlaska_MAS_21_final.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 109,5 kB

Statut ke stažení

Statut_MAS21_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 442,85 kB

Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci ke stažení

Ramcova_smlouva_2020.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 156 kB

Informace o zájmových skupinách ke stažení

seznam_partneru_zajm_sk_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 356,85 kB