Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Hranice

Město Hranice se rozkládá v nejzápadnějším výběžku České republiky 10 km severně od Aše a založeno bylo pravděpodobně na přelomu 12. a 13. století.

Městečko leží v zalesněné krajině v nadmořské výšce okolo 600m n.m. Ze tří stran ho obklopuje státní hranice se Spolkovou republikou Německo. Původní název „Rossbach“(Koňský potok), vznikl podle potoka protékajícího obcí, ve kterém obyvatelé napájeli své koně, což také znázorňuje i znak města. Ke katastrálnímu území města patří také přilehlé osady. Za nejstarší osadu tohoto regionu lze považovat Trojmezí – výstižný název pro trojmezí Čech, Bavorska a Saska. O něco později než Trojmezí zde vznikají i další osady, a to Pastviny a Studánka.

Historie:

1380 – první písemná zpráva o Rossbachu 1413 – Konrád z Neiberku prodal obec se všemi jejími částmi Heinrichu Zedtwitzovi, původní zemědělská obec se stala i střediskem řemeslné výroby – krejčovství, obuvnictví, kovářství, tkalcovství a mlynářství 7.10.1850 se uskutečnila přísaha prvního starosty – Johanna Jacoba Seiferta – a obecního zastupitelsva. 1868 – byl založen obecní dobrovolný hasičský sbor 1869 – dokončena stavba silnice do Bad Elsteru 1874 – na místní poště uveden do chodu telegraf 1882 – jsou Hranice povýšeny na městys 19. století – textilní výroba patřila v Hranicích mezi nejvýznamější zdroj příjmů. Zvlášť ceněny byly zdejší ručně tkané šátky a mušelíny s pracnými vzory v různých barvách. Později Hranice prosluly výrobou koberců. V tu dobu měly Hranice dokonce důležitější postavení v průmyslu, než sousední Aš. 1910 – přijel do Hranic první automobil 1911 – rozsvítila se zde první žárovka Do roku 1948 – výroba známého hořkého žaludečního likéru. 1964 – Hranice se stávají městem 20. století – významné postavení zaujímal zdejší sklářský průmysl

Atraktivity v obci

V okolí města se nacházejí také chráněné přírodní útvary a velkou vzácností je výskyt perlorodky říční v hraničních potocích.

Okolí města nabízí vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku a v zimním období jsou trasy upravovány pro běhání na lyžích.

Hraniční přechody: na Kaiserově Hamru je hranice otevřena pro pěší a cyklisty a automobilem lze přejet do Ebmathu nebo do lázeňského města Bad Elster.

Barokní evangelický kostel svatého Martina: nejvýznamnější památka Hranic z roku 1682. Do dnešní podoby byl přestavěn roku 1719. Vnitřní výzdoba je dílem doubravského řezbáře M. Zeitlera z roku 1710.

Římskokatolický kostel „Navštívení Panny Marie“: postaven ve slohu novorománském, se dvěma věžemi z roku 1894, se starším, převážně klasicistním zařízením. Hrázděné a roubené patrové domy z 18. a 19. století: nacházejí se v okrajových částech města

Zaniklá osada „Kaiserův Hamr“: nachází se na trojmezí zemí Čech, Bavorska a Saska. Při této trase se nachází smírčí kříž a přímo na státní hranici je dochovaný starý hraniční kámen z roku 1844, který tyto tři země rozděluje. Každoročně se zde v létě koná setkání občanů všech tří zemí.

Pamětní pomníky padlým vojákům: pomníky u evangelického kostela, na náměstí, v Pastvinách, v Trojmezí a ve Farském lese.

Odkaz

Město Hranice: https://www.mestohranice.cz
 

Karlovarský krajProjekt se realizuje s podporou Karlovarského kraje,
www.kr-karlovarsky.cz

Datum vložení: 26. 4. 2023 14:11