Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

Kraj živých vod II.

Tento projekt navazuje na již zrealizovaný projekt Kraj živých vod, který byl ukončen v roce 2011 a kdy byly vypracovány projektové dokumentace na obnovu několika minerálních pramenů na území MAS 21 a byly zrekonstruovány kašny v Dolním Žandově a v Lázních Kynžvartu. Projekt Kraj živých vod II. je realizován ve spolupráci s MAS Náš Region a MAS Krušné hory západ v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Osy IV. LEADER, opatření IV. 2. 1. Projekt byl schválen ke spolufinancování v roce 2012. V průběhu realizace projektu bude na našem území provedena obnova, včetně úpravy okolí, 4 minerálních pramenů (Křižovatka, Jedlová u Staré Vody, Lázně Kynžvart a Tři Sekery) a jedné historické studny (Dolní Žandov). Ve spolupráci se zainteresovanými MAS proběhnou doprovodné akce k celému projektu:

  • Den v kraji živých vod (na území všech tří MAS)
  • Den živých vod v Teplé
  • Kynžvartské kyselky – otevření zrekonstruovaného Richardova pramene
  • Parčík pro volný čas u řeky Ohře – otevření parčíku pro volnočasové aktivity ve Velichově

Předpokládané ukončení projektu je koncem roku 2013.