Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS 21, o.p.s.
MAS 21, o. p. s.
Svobody 520/3, 350 02 Cheb
IČ: 264 08 309
MAS 21, o. p. s. Svobody 520/3, 350 02 Cheb IČ: 264 08 309

1. Výzva

MAS 21 vyhlašuje 1. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v souladu s programovým rámcem SP SZP Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2021–2027.

Celková alokace dotace pro 1. Výzvu je 13 000 000,- Kč.

Fiche Název Fiche Vazba na vzorovou Fichi Alokace (Kč)
4 Podnikatelé a zemědělci Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků 10 000 000
6 Život v krajině Fiche 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině 3 000 000

Termín příjmu žádostí o dotaci: 10. 6. 2024 – 30. 6. 2024

Termín finálního podání na RO SZIF: 16. 8. 2024

Podání žádosti o dotaci (ŽoD) probíhá prostřednictvím Portálu farmáře (PF). Větší přílohy v listinné podobě je možné předat osobně v kanceláři MAS v době trvání příjmu žádostí, vždy po předchozí domluvě s manažerem PR SZP.

Adresa kanceláře: Svobody 520/3, 350 02 Cheb

Konzultace:

Žadatel může v průběhu přípravy projektu i kdykoli v průběhu celé administrace Žádosti o dotaci konzultovat s MAS plánovaný projekt i formulář Žádosti o dotaci.

Manažerka PR SZP:

Olga Blašková
e-mail: blaskova@mas21.cz
tel: 703 472 060

1. Výzva MAS 21 z programového rámce SP SZP

Fiche 4_ Podnikatelé a zemědělci

Fiche 6_Život v krajině

Způsob výběru projektů na MAS (nastavení procesu hodnocení a výběru projektu na MAS)

Text Výzvy, Způsob výběru projektů na MAS a schválené znění vyhlášených Fichí najdete na www.szif.cz

Nad rámec příloh stanovených v Pravidlech pro konečné žadatele může žadatel doložit k Žádosti o dotaci další přílohy specifikované u jednotlivých preferenčních kritérií ve formuláři Fiche.

Fiche 4

  • preferenční kritérium č. 1 - výpis zaměstnanců, který zaměstnavatel eviduje pro Českou správu sociálního zabezpečení
  • preferenční kritérium č. 4 - výpis z katastru nemovitostí (náhled do elektronické verze KN) ne starší než 1 měsíc od podání ŽoD na MAS

Pravidla platná pro 1. Výzvu:

Pravidla pro konečné žadatele (pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027; platné od roku 2024)

Pravidla pro MAS (pravidla, kterými se stanovují podmínky pro Programový rámec Strategického plánu SZP na období 2023–2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Kroky na Portálu farmáře

Informace o přístupu na Portál farmáře zde

1. Postup pro žadatele na podání Žádosti o dotaci zde


Instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o dotaci